ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 10 TOP SPENDERS* รับฟรี! บัตรกำนัล บัตรชมภาพยนตร์ และของขวัญจากแบรนด์ดัง รวมมูลค่ารางวัลละ 10,790.- | Central Village
Member Privilege
01 กันยายน 2565

คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
คุณนันทนาท ยนตรรักษ์
คุณพชร ภูริภัทรพันธ์
คุณสุรพร สุขุมวลจันทร์
คุณสุวรรณี กาญจนาคาร
คุณ PANNITA KONGTANANETI
คุณนารา อิสรารังสรรค์
คุณหลิว หงษ์ลี
คุณกริษฐ์ฐาพัชร สถิรเสถียร
คุณเอกนฤน กีร์ตะเมคินทร์

เงื่อนไขรวม • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล รามอินทรา) เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวม 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล รามอินทรา) • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

เงื่อนไขรางวัล 10 TOP SPENDERS พิเศษช่วงวันแม่ (5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค.65) เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล รามอินทรา • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าแฟชั่น คอสเมติก และสถานเสริมความงาน โซนพลาซาที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 36 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล รามอินทรา) ระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th, ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • รางวัล 10 Top Spenders เป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป รวม 10 รางวัล ได้รับบัตรกำนัลและของขวัญจากแบรนด์ดัง โดย 1 รางวัลจะประกอบด้วย 1) บัตรของขวัญจากบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 3,000.-ต่อรางวัล (แบ่งเป็น 1,000.- จำนวน 3 ใบต่อรางวัล) เงื่อนไข : บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ได้ที่ Let's Relax Spa / Stretch me / Dr.Spiller / RarinJinda Wellness Spa เท่านั้น,บัตรของขวัญนี้ไม่รับคืน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด,กรุณาแสดงบัตรของขวัญกับพนักงานต้อนรับก่อนรับบริการ,บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกบัตรใหม่ทดแทนสำหรับบัตรที่สุญหาย หรือถูกขโมย,บัตรนี้ใช้ได้ครั้งนี้ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้มีอำนาจลงนาม, เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาโทรสำรองล่วงหน้า,บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น, 2) บัตรกำนัลทรีทเม้นท์หน้าจาก KOSÉ Beauty Center มูลค่า 2,000.- ต่อรางวัล เงื่อนไข : สำหรับรับบริการ Advance Whitening & Dark spot Treatment ทรีทเม้นทนวดหน้าช่วยลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำ พร้อมฟื้นฟูผิวหมองคล้ำให้เปล่งปลั่งกระจ่างใสอย่างมีสุขภาพดี (90 นาที), กรุณาจองวันและเวลาก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ เบอร์ 02-0109911 หรือ FB : https://www.facebook.com/kosebeautycenter.th/ , จำกัด 1 สิทธิ์ /ท่าน/แคมเปญ, สิทธิพิเศษหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2565, สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ที่ร้าน KOSÉ Beauty Center ห้าง Central World ชั้น 5, ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้,ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3) Movie Gold Card บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 5 ที่นั่งจาก Major Cineplex มูลค่า 1,500.- ต่อรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด 4) บัตรชมภาพยนตร์ฟรี NT First Class จำนวน 1 ที่นั่ง ที่ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มูลค่า 1,000.- ต่อรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด 5) กระเป๋า จาก Sephora 1 ใบ มูลค่า 2,000. - ต่อรางวัล ไม่สามารถเลือก/เปลี่ยนสีหรือแบบกระเป๋าและไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้ 6) น้ำหอมจาก LYN 1 ขวด มูลค่า 1,290.- ไม่สามารถเลือก/เปลี่ยนกลิ่นและไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้ มูลค่ารวม 10,790.- ต่อรางวัล • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล รามอินทรา) • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 10 Top Spenders วันที่ 1 ก.ย. 2565 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขา และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender ลำดับนั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนดังกล่าวก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ วันที่ 5 ก.ย. 2565 - 9 ก.ย. 2565 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด