รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky draw Central Village 3rd Anniversary Celebration | Central Village
Member Privilege
14 October 2022

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky draw ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท ซีพีเอ็นวิลเลจ จำกัด อาคารออฟฟิศเซ็นทรัลวิลเลจ 98, 98/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 02-5506555

ติดต่อ ฝ่ายการตลาด โทร.02-5506555 ต่อ 1304 วันที่ 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันจันทร์-ศุกร์ และเวลาทำการ 10.00 - 12.00 น. หรือ 14.00 - 18.00 น. และหากผู้โชคดี รางวัล Lucky draw ไม่ได้ติดต่อหรือแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ของรางวัลไม่สามารถ คืน ทอนแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี